06-29547036 (Ton)
06-20100165 (Anthoinette)
info@transformatiehuis.nl
coaching en intensive universiteit voor de ziel coaches en methode tarieven en contact
contact
tarieven
privacy
privacyverklaring
 1. Het Transformatiehuis omgeeft persoonsgegevens met vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid. Bij alle activiteiten geldt het privacy beleid, zoals dat is weergegeven in deze privacyverklaring.

 2. Op onze website www.transformatiehuis.nl worden geen persoonsgegevens verzameld, zodat elk bezoek volkomen anoniem plaatsvindt.

 3. Het Transformatiehuis verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt: omdat je gebruikt maakt van onze diensten, omdat je als opdrachtgever optreedt of omdat je interesse in onze dienstverlening hebt. Het gaat hierbij om gegevens die nodig zijn voor administratieve doeleinden (het verzenden van facturen, de verwerking van betalingen, het verstrekken van informatie) en voor het onderhouden van het contact: namen, adresgegevens, e-mail adressen, telefoonnummers, data en locaties van afspraken en eventuele andere gegevens die je zelf actief verstrekt, zoals bijvoorbeeld je werkgever en je geboortedatum.

 4. Eigen verantwoordelijkheid van de cliënt (voor het eigen wel en wee, het eigen leven) vormt een uitgangspunt bij de begeleiding van Het Transformatiehuis. In lijn hiermee worden over jouw begeleiding géén persoonsgegevens verwerkt, maar houd je hiervan zelf aantekening.
  Wie echter daarnaast gebruik maakt van de mogelijkheden om ons tussen de bijeenkomsten in aanvullende vragen omtrent de begeleiding voor te leggen, bijvoorbeeld per e-mail of whatsapp of andere vormen van (digitale) communicatie, stemt daardoor in met vastlegging van deze gegevens in (digitale) bestanden.
  Wie gebruik maakt van onze bewustzijnsmeter, door een profiel op deze website aan te maken en de vragen te beantwoorden, stemt expliciet in met de vastlegging van de gevraagde gegevens in een digitaal bestand en geautomatiseerde verwerking hiervan.
  Wie oefencliënt van Het Transformatiehuis wordt, ontvangt begeleiding van coaches die in opleiding zijn bij Het Transformatiehuis. Van de begeleiding die je van deze coaches in opleiding ontvangt, worden gespreksverslagen opgesteld, die in de opleiding worden besproken.

 5. Het Transformatiehuis bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en verwerkt:
  Voor de gegevens die nodig zijn voor administratieve doelen, hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen.
  E-mail bestanden en andere digitale bestanden betreffende je aanvullende vragen omtrent begeleiding, verwijderen wij binnen een jaar, nadat je onze begeleiding hebt afgerond.
  De gegevens over het gebruik van de bewustzijnsmeter vernietigen wij binnen een jaar.
  De gegevens van oefencliënten verwijderen wij binnen een jaar na het moment waarop de desbetreffende coach in opleiding diens opleiding heeft afgerond.

 6. Het Transformatiehuis verstrekt de haar verstrekte persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is om onze overeenkomst met jou na te komen of vanwege een wettelijke verplichting.

 7. Je kunt schriftelijk verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering, of overdracht van jouw persoonsgegevens. Tevens kun je schriftelijk je toestemming tot de verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken. Tenslotte kun je schriftelijk bezwaar maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Transformatiehuis. Al deze verzoeken kun je richten aan info@transformatiehuis.nl. Om je privacy te beschermen, neemt Het Transformatiehuis zulke verzoeken alleen in behandeling, wanneer deze zijn voorzien van je handtekening en een kopie van je identiteitsbewijs. Maak hierbij je pasfoto, machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, eveneens ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op je verzoek.

 8. Het Transformatiehuis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
  Ondanks de door Het Transformatiehuis genomen veiligheidsmaatregelen, blijft de mogelijkheid bestaan dat derden er in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Het Transformatiehuis kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 9. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alsjeblieft contact met ons op via info@transformatiehuis.nl.

  HOOG SOEREN, 1 mei 2018
Copyright 2007 - 2022 Het Transformatiehuis