06-29547036 (Ton)
06-20100165 (Anthoinette)
info@transformatiehuis.nl
coaching en intensive universiteit voor de ziel coaches en methode tarieven en contact
coaches
methode
masterclass
oefencliënt worden
masterclass

Ben je eraan toe om inhoud te gaan geven aan je missie, jouw eigenlijke taak op aarde? En heeft jouw missie te maken met het begeleiden van mensen bij hun groei en ontwikkeling? Dan is onze Masterclass wellicht iets voor jou!

De Masterclass is een intensieve praktijkopleiding voor leidinggevenden en professionals die in hun beroep of praktijk anderen coachen en begeleiden naar een hoger niveau van bewustzijn. Zoals je al hebt ervaren is de route naar een hoger bewustzijn universeel en voor iedereen gelijk. Daarom gaat het er in de Masterclass om je deze route letterlijk helemaal 'eigen' te maken en je eigen manier te vinden om anderen hierbij de weg te wijzen.

Het vertrekpunt hierbij vormt de methode van Het Transformatiehuis. Nadat we je de ervaringsleer hebben overgedragen van waaruit wij zelf ook werken, ga je hiermee in de Masterclass aan de slag, net zolang totdat je het werken ‘van binnenuit’ helemaal in de vingers hebt.

In de Masterclass snijd je onder onze begeleiding eerst onze methode als het ware helemaal op jouw eigen leest toe en oefen je deze vervolgens in een leersituatie. Daarna pas je deze tijdens een 'stageperiode' onder onze supervisie voor het eerst op anderen toe. Om hiermee vervolgens zelfstandig ervaring te gaan opdoen in je eigen werkomgeving. We treden nog een tijdje als je mentor op tot het moment waarop je in staat bent om helemaal op eigen benen te staan.

Omdat je al ervaring hebt met het begeleiden van mensen, bestaan er mogelijkheden de supervisie en intervisie in jouw dagelijkse werkomgeving te integreren. Deze facetten behoren tot het maatwerk dat wij met de Masterclass beogen te bieden.

De Masterclass wordt op verschillende niveaus aangeboden, welke een afspiegeling vormen van de programma’s die wij zelf aanbieden, om te beginnen dus van angst naar liefde.

Zo ben je na afloop van niveau 1 van de Masterclass in staat om anderen te begeleiden bij:
  • de bewustwording van hun levensles, hun levensdoel en hun missie/taak op aarde
  • de herkenning van levenssituaties waarin angst hen belemmert
  • het loslaten van angstlagen
  • het transformeren van de diepste angst en begrijpen van de invloed ervan op hun leven
  • het op de persoon toegespitst duiden van de vervolgstappen voor persoonlijke transformatie
Zodra je cliënten eraan toe zijn, kun je de Masterclass vervolgen met niveau 2, waarin je mensen begeleidt bij het leven vanuit hun ziel. Onder jouw begeleiding laten zij oude patronen en gewoonten los en transformeren hiertoe hun mentale belemmeringen.

Wil je meer informatie over onze Masterclass? Vraag dan naar de brochure waarin de opzet en leerdoelen van de Masterclass uitvoerig staan beschreven.
 
 
Copyright 2007 - 2022 Het Transformatiehuis