06-29547036 (Ton)
06-20100165 (Anthoinette)
info@transformatiehuis.nl
coaching en intensive universiteit voor de ziel coaches en methode tarieven en contact
van angst naar liefde
de reis naar jezelf
je angst voorbij
de weg naar huis
terugkeer in de bron
diepste angst

De eerste laag van je geestelijk lichaam noemen wij ook wel het emotionele lichaam. Deze laag omvat je emotionele intelligentie.

Als je emotionele lichaam onbelemmerd is, dan kun je elke emotie moeiteloos door je heen laten stromen. Dat geldt dan evenzeer voor emoties als pijn, verdriet, eenzaamheid en boosheid als voor emoties als vreugde, plezier en liefde. Net als ‘de slappe lach’ ebben emoties nu eenmaal vanzelf weg nadat ze je emotionele lichaam in beroering hebben gebracht.

Als je emotionele lichaam echter wordt belemmerd, dan ben je niet in staat om een bepaalde emotie of combinatie van emoties helemaal door je heen te laten gaan. Die emotie hoopt zich daardoor op. Denk maar aan de vulkaan die soms losbarst als iemand die moeite heeft met boosheid door een onverwachte gebeurtenis de boosheid wel kan voelen. Of de sombere zwaarte die om mensen heen kan hangen niet in staat zijn om hun pijn en verdriet te doorleven.

De meeste angstlagen kun je oplossen door de emoties die een gebeurtenis met zich meebrengt simpelweg met je hele aandacht heel bewust te doorleven. Je angst voor die emotie is dan geheeld.

Anders is het met je diepste angst. De reden daarvoor is dat onder deze angstlaag een conclusie over jezelf schuilgaat en een besluit hoe voortaan met soortgelijke situaties om te gaan. Deze angstlaag laat dan ook pas los nadat je je van deze conclusie en dit besluit weer bewust bent geworden.

Je vormde je diepste angst tussen het moment van je conceptie en je tweede verjaardag. Je onderging toen kwellende emoties, terwijl je niets kon veranderen aan de situatie en je ook niet aan de situatie kon onttrekken. De conclusie over jezelf en het besluit hoe je ermee wilt omgaan, hadden dus ten doel niet zoveel last van die kwellende emoties te hebben.

Ook al verkeer je op dit moment helemaal niet in vergelijkbare omstandigheden, toch zijn deze conclusie en dit besluit (op onbewust niveau) nog steeds actief. Dat blijkt zodra je in situaties terechtkomt die dezelfde emoties oproepen. Dan worden ook je conclusie en besluit weer actief.

Onze coaching bestaat eruit dat je, jouw emoties als referentiepunt nemend, steeds verder teruggaat in de tijd totdat je je de situatie weer herinnert waarin je jouw conclusie en besluit vormde. De herkenning van dit besluit en van de invloed hiervan op je leven, is al een stuk bewustwording op zich.

Desgewenst kun je jouw besluit onder onze begeleiding terugdraaien (transformeren), zodat je voortaan zonder deze emotionele belemmering door het leven kunt.

Je emotionele intelligentie is onmiddellijk hersteld. Velen verbazen zich erover dat zij na deze transformatie anders reageren op de levenssituaties waarin vroeger hun diepste angst actief zou zijn geworden. Elke transformatie is dan ook instant en wordt ervaren als 'een stuk lichter worden'.
 
 
Copyright 2007 - 2022 Het Transformatiehuis