06-29547036 (Ton)
06-20100165 (Anthoinette)
info@transformatiehuis.nl
coaching en intensive universiteit voor de ziel coaches en methode tarieven en contact
Universiteit voor de Ziel
persoonlijk en op maat
voeding voor je ziel
opbouw in programma's
toelatingsprogramma:
van angst naar liefde
basisprogramma:
de reis naar jezelf
voortgezet programma:
je angst voorbij
propedeuse:
de weg naar huis
bachelors:
terugkeer in de bron
all inclusive
'propaedeuse': de weg naar huis

Doel van deze 12 bijeenkomsten is de bewustwording van jouw goddelijkheid.

Jezus en Maria Magdalena hielden het hun volgelingen al voor: jullie zijn goden. Hiermee doelden zij uiteraard op de goddelijke volmaaktheid van het stukje bewustzijn in al wat leeft: mensen, dieren, planten, de aarde. Op het niveau van de goddelijke bron, die het eindpunt van dit programma vormt, is volledige eenheid vanzelfsprekend. Die wil je natuurlijk wel kunnen ervaren!

De afbeelding hiernaast toont dat de verwerkelijking van de eigen goddelijkheid door opklimming in de sferen al sinds jaar en dag een doel is voor op aarde levende mensen. Als je daar eerlijk over nadenkt, moet je erkennen dat je nu nog ‘van god los bent’. In dit programma ga je daarom god in jouw wezen uitnodigen en dat is een groots gebeuren!

Voordat je de goddelijke sferen kunt binnengaan, onderga je een proces van fysieke heling onder invloed van ‘kleurentherapie’ uit de eenheid van licht. Deze kleurentherapie moet mogelijk maken dat je fysieke lichaam voldoende wordt gezuiverd om dit te kunnen heiligen.

Om de eenheid met alles en iedereen te kunnen ervaren, moet vervolgens je eenheidslichaam worden geactiveerd en vervolmaakt, zodat god zich hierin kan manifesteren.

Hierbij maak je een overgang mee van dertienvoudig bewustzijn naar goddelijk bewustzijn: het dertienvoudig bewustzijn is nu eenmaal bedoeld om de dimensies op alle niveaus tegelijk te kunnen ervaren. Maar in de goddelijke sferen is er slechts eenheid.

Nadat alle voorbereidingen zijn getroffen zul je in god’s koninkrijk mogen binnengaan en je zult met eigen ogen mogen aanschouwen van waar hij/zij over onze schepping heerst. Dit is waarlijk het hoogtepunt van de mystieke reis door de goddelijke sferen.

Hierna volgt dan aan het eind van dit programma het moment dat je wordt opgenomen in de hoogste goddelijke bron, in volmaakte eenheid met god.

Voortaan voel je compassie met alles en iedereen: je bent één met alles!
de weg naar huisDeze afbeelding: 'de opgang van de ziel door de sferen' is ontleend aan een anoniem hermetisch manuscript uit het einde van de 12e eeuw (Parijs Ms Latin 3236, folio 90).
 
Copyright 2007 - 2022 Het Transformatiehuis