06-29547036 (Ton)
06-20100165 (Anthoinette)
info@transformatiehuis.nl
coaching en intensive universiteit voor de ziel coaches en methode tarieven en contact
Universiteit voor de Ziel
persoonlijk en op maat
voeding voor je ziel
opbouw in programma's
toelatingsprogramma:
van angst naar liefde
basisprogramma:
de reis naar jezelf
voortgezet programma:
je angst voorbij
propedeuse:
de weg naar huis
bachelors:
terugkeer in de bron
all inclusive
voortgezet programma: je angst voorbij

Doel van deze 12 bijeenkomsten is de bewustwording van jouw lichtmeesterschap.

In vele mystieke tradities wordt gesproken over een nieuwe tijd, waarin er een nieuwe mens geboren wordt in een nieuwe wereld. Deze nieuwe mens, die in het paradijs op aarde leeft, ligt inderdaad als een mogelijkheid in onszelf opgesloten. Het is aan ons om die mogelijkheid te verwerkelijken. Dat is het concrete en praktische doel van dit tweede programma.

Om uiteindelijk in het paradijs te kunnen worden opgenomen, moeten er vele lagen van je wezen worden geactiveerd en bevrijd, zodat je het zevenvoudig bewustzijn achter je kunt laten en het dertienvoudig bewustzijn van de nieuwe mens verwerft. Dit vormt onderdeel van een prachtige mystieke reis, met vele inwijdingen, waardoor je op een ontspannen manier kunt groeien.

Eerst wil je de dualiteit achter je laten. Licht en donker behoren net als goed en kwaad tot de tegenstellingen zoals we die in de wereld ervaren. Maar omdat we de dualiteit vertalen in positief en negatief, raken we erin gevangen. In dit programma ontsnap je aan de dualiteit door de tegenstellingen diep binnenin jou tot eenheid samen te brengen, als de yin en yang van het leven.

Bijzonder is dat je fysieke lichaam in dit programma in het proces van bewustwording betrokken raakt. Misschien heb je er nog niet zo bij stilgestaan, dat lichaam en geest werkelijk één zijn. De heling van je fysieke lichaam komt in dit programma onder invloed van kristallijne energie op gang, zodat je fysieke lichaam uiteindelijk hetzelfde licht kan gaan uitstralen als je ziel.

Missie is immers voor iedereen altijd de liefde op aarde te manifesteren, waar deze in één of andere vorm andere mensen kan bereiken (en inspireren om ook op weg te gaan).

Wie echter denkt dat dit alleen een mooie spirituele reis is, komt bedrogen uit: je zult namelijk een aantal keren flink in de spiegel kijken. Vanuit hoger eenheidsbewustzijn bracht je namelijk ook enkele krachtige negatieve creaties tot stand, die van grote invloed zijn op je functioneren op aarde, zoals de bol van onvermogen, die voor problemen met seksualiteit kan zorgen, zoals de negatieve persoonlijkheid en patronen van ernstige zelfveroordeling.

Zodra je deze moeilijkheden hebt overwonnen en het dertienvoudig bewustzijn verwerft, wordt de energetische navelstreng doorgeknipt, die jou steeds heeft gevoed zolang je hier op aarde leefde. De omdraaiing van je energiestroom maakt het voortaan mogelijk om uit te wisselen tussen hemel en aarde. Je kunt voortaan de goddelijke energie rechtstreeks in de wereld manifesteren.

Je bent meester over je eigen licht en je creëert het paradijs op aarde.
Copyright 2007 - 2022 Het Transformatiehuis