06-29547036 (Ton)
06-20100165 (Anthoinette)
info@transformatiehuis.nl
coaching en intensive universiteit voor de ziel coaches en methode tarieven en contact
Universiteit voor de Ziel
persoonlijk en op maat
voeding voor je ziel
opbouw in programma's
toelatingsprogramma:
van angst naar liefde
basisprogramma:
de reis naar jezelf
voortgezet programma:
je angst voorbij
propedeuse:
de weg naar huis
bachelors:
terugkeer in de bron
all inclusive
toelatingsprogramma: van angst naar liefde

Ons programma van angst naar liefde heeft ten doel om je bewustwording in gang te zetten of daarin een eerste versnelling aan te brengen. Het stelt je in staat om je hart te openen voor je ware zelf en je passie. Je laat angst achter je en verbindt je op zielsniveau met je ware zelf.

Wie ben ik en wat kom ik hier doen? Voor sommigen is dit al helemaal duidelijk en zij zijn al bezig om hun missie heel bewust in de wereld te zetten. Voor anderen vormt het stilstaan bij en bewust beantwoorden van deze levensvragen het beginpunt van een proces van bewustwording. Beschouw je antwoord als een inspirerende belofte aan jezelf.

Zodra je het leven gaat leiden dat diep van binnen bij jou past, ontdek je situaties die je moeilijk vindt. Situaties waarin het je maar niet wil lukken om vanuit je ware zelf te leven, in liefde, vanuit je hart. Door die situaties eens goed onder de loep te nemen, kun je jouw levensles gaan ontdekken.

Het lijkt wel alsof je bepaalde levenssituaties op cruciale momenten niet meer in je macht hebt, alhoewel je niet eens kunt aanwijzen waarom dat zo is. Zo ontdek je dan dat angst ook in jouw onbewuste een rol speelt. Op cruciale momenten worden er in ons wezen namelijk onbewuste besluiten actief. Besluiten die je al op zéér jonge leeftijd hebt genomen om te voorkomen dat je emoties moest ervaren die destijds ondraaglijk voor je waren, zoals verdriet, pijn, eenzaamheid en afwijzing.

Je diepste angst brengt namelijk een verlies van bewustzijn met zich mee en vuurt vervolgens een overlevingsmechanisme af, dat authentiek zijn, vanuit je hart, in de weg staat. Het je met onze hulp weer bewust herinneren van de situatie van weleer, van de emoties die dit met zich meebracht en van het besluit dat je daarop nam, vormt de basis voor de transformatie van je diepste angst.

Omdat er grote verschillen bestaan in de mate waarin mensen tijdens hun intake bij ons al bewust in het leven staan, doorlopen de meeste mensen dit programma individueel. De duur, intensiteit en vorm van dit programma worden dan in overleg en op maat bepaald: soms zijn enkele individuele sessies voldoende, soms is een intensive gewenst.

Bij voldoende belangstelling kan dit programma ook in groepsverband worden vormgegeven.
mijn diepste angst

verdwaald in
mijn geesteshuis
de weg kwijt in
jullie huis
trad ik binnen in
't Transformatiehuis

in een brij van
ervaringen en emoties
zocht ik houvast
in verklaringen buiten mij
creëerde beelden en verhalen
wat is de repeterende breuk?

ik betrad de groeve
stap voor stap
verkrampt - verweer - verzet
van een hulpeloos kind
onmachtig - verslagen
het wordt toch niks met mij

celherinnering
onthult mijn weerstand:
leven in een lichaam
nee dat wil ik niet!
liefde - oneindig -
dàt wil ik leven

ik open mijn armen
voor mijn weerbarstig kind
hóep – ze springt erin
speelsheid herkent speelsheid
onschuld bekent onschuld
wijsheid omhelst wijsheid

ja, ik omarm mijzelf!

Annette Wieringa
Hoog Soeren 10 februari 2015

Copyright 2007 - 2022 Het Transformatiehuis