055 - 7370111
info@transformatiehuis.nl
coaching en intensive universiteit voor de ziel coaches en methode tarieven en contact
van angst naar liefde
de reis naar jezelf
je angst voorbij
de weg naar huis
terugkeer in de bron
de reis naar jezelf

Doel van de tweede etappe in het proces van bewustwording van je ware zelf en de transformatie van alles wat je belemmert om vanuit je ware zelf te leven, is dat je steeds en onder alle omstandigheden je ziel kunt ervaren en kunt handelen vanuit de wijsheid, de liefde en de rust die jouw ziel is.

Zodra namelijk door het transformeren van je diepste angst je verbinding met je ware zelf is geheeld, kun je heel bewust in contact komen met mentale belemmeringen. Deze liggen in de tweede, diepere laag van je geestelijke lichaam opgeslagen en staan een bewust en direct contact met je ziel in de weg. Daar komt nog eens bij dat deze tweede laag van je geestelijk lichaam belangrijke energiecentra bevat. Als deze energiecentra zijn belemmerd, is dat van grote invloed op je vitaliteit en balans.

Ongeveer 40 mentale belemmeringen zijn er met elkaar voor verantwoordelijk dat je niet als vanzelf vanuit je ziel kunt leven. In dit programma laten we je deze systematisch ervaren, onderzoeken en vervolgens transformeren, zodat je deze voorgoed achter je laat.

Veel van je mentale belemmeringen heb je tijdens dit leven tot stand gebracht. Ze zijn een weerslag van jouw manier van denken over de ervaringen die je tijdens je leven hebt opgedaan. Over elke vervelende ervaring denk je nu eenmaal achteraf nog wel eens na en je evalueert dan jouw functioneren in die situaties. Helaas pakt die evaluatie van onszelf niet altijd even goed uit en zo vormen we negatieve beelden over onszelf (ontkenningen van ons ware zelf) en we maakten afspraken met onszelf om herhaling van soortgelijke ervaringen in de toekomst te voorkomen (lees: overlevingsmechanismen). In de loop van dit programma zullen wij je in contact brengen met onder andere de oordelen, concepten en overtuigingen die in de mentale laag van je geestelijk lichaam liggen opgeslagen en die je in de weg staan om je in je leven te kunnen laten leiden door je ziel.

Tijdens dit programma activeer je een derde, opnieuw dieper liggende laag van je energielichaam: je lichtlichaam geheten. Het lichtlichaam gebruik je voor je intenties en is tevens het voertuig van je ziel in de sferen. Het bevat dus ervaringen en creaties uit je bestaan in andere tijden en dat vormt eveneens interessant ervaringsmateriaal.

Aan het eind van de reis naar jezelf is de ontkenning van je ware zelf op mentaal niveau geheeld. Je bent daardoor in staat om het licht van je ziel in vrijheid door je geestelijk lichaam heen te zien of voelen schijnen. Je kunt je in je leven laten leiden door de wijsheid, liefde en rust in jouw ware zelf.
Copyright 2007 - 2018 Het Transformatiehuis