06-29547036 (Ton)
06-20100165 (Anthoinette)
info@transformatiehuis.nl
coaching en intensive universiteit voor de ziel coaches en methode tarieven en contact
Universiteit voor de Ziel
persoonlijk en op maat
voeding voor je ziel
opbouw in programma's
toelatingsprogramma:
van angst naar liefde
basisprogramma:
de reis naar jezelf
voortgezet programma:
je angst voorbij
propedeuse:
de weg naar huis
bachelors:
terugkeer in de bron
all inclusive
'bachelors': terugkeer in de bron

Doel van deze 12 bijeenkomsten is de bewustwording van de oneindige bron van liefde in jou.

Onze belevingswereld met god, de engelen, de aarde, de mensen, dieren en planten is een van de vele belevingswerelden die vanuit het oneindige bewustzijn tot stand zijn gebracht. Door je de schepping weer te gaan herinneren, keer je in dit programma in dit oneindige bewustzijn terug.

Je begrijpt dat dit programma een unieke reis inhoudt, die het mogelijk maakt dat je het mysterie van jouw herkomst, van de schepping van jouw wezen en levens van binnenuit kunt doorgronden.

Vergis je ondertussen niet in de zeer grote kracht van de oneindige liefde die is: hierin kan geen enkele onzuiverheid blijven bestaan. Je deelname aan dit programma houdt dan ook de belofte in van een compleet en onbelemmerd bewustzijn. Volgens ons is dit een ‘must’ voor iedereen die met mensen werkt en dit zo zuiver mogelijk wil doen!

In de bron creëerde je ooit een levenscyclus met een vooropgezet doel. Je terugkeer in de bron brengt de vanzelfsprekende afronding van deze cyclus met zich mee, net als de vervulling van het ooit gestelde levensdoel.

De vele transformaties in dit programma gaan met een grote kracht gepaard. Ze hebben een enorm positieve invloed op elk aspect van je leven. Je transformeert de diepst liggende oorzaken van vele onbegrepen gewoonten en patronen, zoals de kern van het ego: het overlevingsmechanisme dat je gedurende je gehele levenscyclus het meest hebt geleefd.

De afronding van het transformatieproces is bij tijd en wijlen uitdagend. Traumatische ervaringen uit je jeugd kunnen nog oudere gevoelens hebben getriggerd, waardoor het wat tijd kan kosten om een kluwen van gevoelens te ontwarren en de ware oorzaak van handelingspatronen te achterhalen. Daar komt bij dat je sommige negatieve handelingspatronen gedurende je levenscyclus min of meer bewust hebt gecreëerd teneinde deze te overwinnen.

Maar als dan uiteindelijk ook elke cel in je fysieke lichaam is gezuiverd, volgt een grote beloning: je mag je leven op aarde leven vanuit een onuitputtelijke bron van krachtige oneindige liefde.
Copyright 2007 - 2022 Het Transformatiehuis